Home & Living

Video Shs2007-Schneider Electric / Clipsal C-Bus

Chúng tôi đã tải lên thêm một video từ chương trình Wise House vào cuối tuần trước. Đây là một chuyến đi 7 phút của Stand Schneider Electric có các công tắc C-Bus clipsal của họ (bao gồm cả DLT, với màn hình LCD được phát triển) ngoài sản phẩm phân phối điện thoại/dữ liệu/TV Delta8 mới.

Chúng tôi hiện có 8 video trực tuyến từ chương trình, kiểm tra chúng ngay tại đây – YouTube.com/AutomatedHome

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *