Home & Living

Roomie Remote đổi thương hiệu như Quản lý đơn giản – thêm các tính năng mới

Ứng dụng biến iPhone hoặc iPad của bạn thành một bộ điều khiển phổ quát mạnh mẽ đáng kinh ngạc, Roomie Remote hiện có tên mới, điều khiển đơn giản. Ứng dụng Quản lý đơn …