Home & Living

Tình báo do con người tạo ra sẽ giết tất cả chúng ta? – Hawking cũng như cảnh báo AI của Musk

Chúng tôi đã nhìn thấy tất cả các hình ảnh chuyển động nơi các máy móc tiếp quản. Terminator, The Matrix, 2001, có ngay cả bộ phim chuyển động B truyền thống năm 1998 ‘Ngôi …

Uncategorized

Elgato phơi bày các cảm biến tương thích ’Eve, HomeKit & avea LED Bóng đèn khôn ngoan

Elgato, tốt nhất được hiểu cho EYETV của họ cũng như các thiết bị video khác đã tham gia vào thị trường Wise House với một loạt các sản phẩm mới. Hệ thống Elgato ‘Eve, …